Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren

   5.05.17 12:30
    Meu pé virou meu Bebezão
   31.05.17 14:15
    cheap custom sports jers

https://myblog.de/lowerslove

Gratis bloggen bei
myblog.de

Detalierea serviciilor de facility management

Eficienţă, costuri reduse şi îmbunătăţire permanentă cu ajutorul experţilor în servicii de facility management

Într-o lume ideală, factorii de decizie din domeniul proprietăţilor imobiliare gestionează dotările într-un mod ireproşabil şi-şi iau libertatea de a se concentra asupra unor strategii imobiliare care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor comerciale şi financiare generale. În realitate, mulţi dintre aceştia petrec o mare parte a zilei de muncă rezolvând sarcini de rutină legate de serviciile de facility management .

Fiind cea mai mare companie din lume care ofera servicii de facility management, ştim că idealul poate deveni realitate. Am consiliat sute dintre cele mai cunoscute companii şi instituţii din lume cum să aplice servicii de facility management cu un maximum de eficienţă, siguranţă şi confort pentru angajaţi şi cum să reducă cheltuielile în mod semnificativ în timpul exploatării. Serviciile noastre de facility management demonstrează clienţilor o reducere cu 20 la sută sau mai mult a cheltuielilor lor de exploatare generale.

În plus, le facem cunoscute clienţilor cele mai bune practici pe care le-am dezvoltat pe parcursul gestionării birourilor, spaţiilor industriale, tehnice, de producţie, a zonelor periculoase pe cinci continente, adesea pentru aceeaşi companie. Specialiştii noştri în servicii de facility management vor aplica experienţa lor practică pentru a exploata valoarea şi mări eficienţa portofoliului vostru de proprietăţi imobiliare.

 

Detalii pe KTO.RO

10.3.13 21:18
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung